نگون گردی ای آسمان!
که خصمی با آزادگان
پسندیدی بر مجتبی
تو بیداد اهریمنان
سلیمانی شد بی‌نگین
ز سرداران تنهاترین


غربت او از نقش نگینش پیداست که بسته بود:"حسبی الله"(خدا مرا کافی است)

و چه زیبا فرمود:
اعمل لدنیا کانک تعیش ابدا و اعمل لاخرتک کانک تموت غدا

و برای دنیا آنچنان عمل کن که گویی تا ابد زنده ای و برای آخرت آن‌سان که گویی فردا را نخواهی دیدمشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

نشریات (NA) نهالستان گرینفورگ درمان های پزشک برتر تحلیل های روزانه بازار سهام و بورس اوراق بهادار پرنده سرای میرنیا